Tulačka, Vězeňkyně, Princezna

4.4 звезд, основано на 11 отзывах

RUR 299.00
В наличии

Morgan Rice přišla s něčím, co se zdá být příslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud

Akc nabit fantasy, kter jist pot fanou ky p edchoz ch knih od Morgan Rice stejn jako fanou ky d l jako je s rie ODKAZ DRA CH JEZDC od Christophera Paoliniho Fanou ci fikce pro mlad budou toto posledn d lo Riceov hltat a pak kemrat o p davek

Books and Movie Reviews, Roberto Mattos koment k Vzestup drak TULA KA, V ZE KYN , PRINCEZNA je druh kniha ze s rie bestseller epick fantasy s gy KORUNY A SL VY od Morgan Rice, kter za n knihou OTROKYN , BOJOVNICE, KR LOVNA

Doporu uji do knihovny ka d ho ten e, kter miluje dob e napsanou fantasy literaturu

Imperi ln dv r je ale pln l , podvod a dvojakosti, stejn jako rliv ch kr lovsk ch, kte spl taj slo it intriky, kv li kter m si oba mysl , e ten druh je mrtv

Jedinou jej anc je tak chopit se sv vnit n s ly a jednou prov dy p estat b t otrokyn a st t se bojovnic

Kniha pln nezapomenuteln ch postav a dech berouc akce n s p enese do sv ta, na kter nikdy nezapomeneme, a p im je n s znovu a znovu se zamilov vat do fantasy

Kr lovsk m v nosem je nucena bojovat v Ar n , brut ln m kolbi ti, kde se st et vaj v le n ci ze v ech kout sv ta v boj ch na ivot a na smrt

Mezi Ceres a Thanem le cel ir sv t a p esto se st le miluj

Morgan dok zala vytvo it siln postavy, kter n s p im j je obdivovat na ka d str nce.

Nechali ho napospas smrti na pl i nas kl krv

Osmn ctilet princ Thanos se probouz na ostrov jm nem Haylon a zji uje, e ho do zad bodli jeho vlastn lid

Proti zu iv m soupe m m jen malou anci na p e it

P e ije Ceres v Ar n a stane se bojovnic , kterou se m st t Uzdrav se Thanos a odhal tajemstv , kter p ed n m ostatn skr vaj Poda se jim se p es v echna protivenstv k sob vr tit TULA KA, V ZE KYN , PRINCEZNA vypr v epick p b h tragick l sky, pomsty, zrady, ambic a p edur en

Rozhodnut , je provedou, budou ur ovat osud toho druh ho

Sedmn ctilet Ceres je kr sn chud d vka ij c v imperi ln m m st jm nem Delos

The Wanderer, A Literary Journal koment k Vzestup drak Kniha t et ze s rie Koruny a sl vy vyjde ji brzy

V zajet rebel si mus zaslou it svobodu a sv j ivot

Zjistit, kdo stoj za pokusem o jeho vra du a pomst t se